sama 6391
SAMAPORN KLAYVICHIEN @sama6391 home studio
Categories: gallery | Add a Comment

เทคนิค Digital Painting by samaporn Klayvichien

พระเจ้าแผ่นดิน ร.9

เทคนิค Digital Painting by samaporn klayvichien

พระศิวะ

เทคนิค Digital Painting by samaporn klayvichien

mingku
Categories: gallery | Add a Comment

   ชื่อ “ดักเพชร ดักพลอย No2”   Price:1,590 $ (US Dollar) แรงบันดาลใจมาจากใยแมงมุมและอัญมณี เหตุที่เลือกนำใยแมงมุมแบบเปลญวน (Hammock Web) เพราะใยแมงมุมโดยธรรมชาติ แมงมุมใช้ใยของมันเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เพื่อ ป้องกันอันตรายและใช้ใยเป็นกับดักสำหรับดักจับเหยื่อ เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตของตัวมันเอง อีกทั้งใยแมงมุมมีรูปร่างรูปทรงที่อิสระสามารถก่อเป็นรูปร่างรูปทรงอย่างไรก็ได้ ตามแต่ใยแมงมุมนั้นไปยึดเกาะกับวัตถุสิ่งของใดๆ จึงทำให้มีมิติทางการเห็นที่สลับซับซ้อน ตลอดจนมี ความหมายตรงกับความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล ส่วนอัญมณีนั้น เลือกนำมาใช้เป็น    องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่า อัญมณีแต่ละชนิดแต่ละสีสันมีความเป็นสิริมงคล ช่วยดลบันดาลให้ผู้ใช้มีฤทธิ์ อำนาจ และโชคลาภตามที่ปรารถนา To create these mixed media paintings, the researcher was inspired by personal fears which include fears of not attaining that which is […]

Categories: gallery | Add a Comment

Price:1,590 $ (US Dollar) แรงบันดาลใจมาจากใยแมงมุมและอัญมณี เหตุที่เลือกนำใยแมงมุมแบบเปลญวน (Hammock Web) เพราะใยแมงมุมโดยธรรมชาติ แมงมุมใช้ใยของมันเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เพื่อ ป้องกันอันตรายและใช้ใยเป็นกับดักสำหรับดักจับเหยื่อ เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตของตัวมันเอง อีกทั้งใยแมงมุมมีรูปร่างรูปทรงที่อิสระสามารถก่อเป็นรูปร่างรูปทรงอย่างไรก็ได้ ตามแต่ใยแมงมุมนั้นไปยึดเกาะกับวัตถุสิ่งของใดๆ จึงทำให้มีมิติทางการเห็นที่สลับซับซ้อน ตลอดจนมี ความหมายตรงกับความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล ส่วนอัญมณีนั้น เลือกนำมาใช้เป็น    องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่า อัญมณีแต่ละชนิดแต่ละสีสันมีความเป็นสิริมงคล ช่วยดลบันดาลให้ผู้ใช้มีฤทธิ์ อำนาจ และโชคลาภตามที่ปรารถนา To create these mixed media paintings, the researcher was inspired by personal fears which include fears of not attaining that which is desired and of receiving something unwanted. […]

Categories: gallery | Add a Comment

Price:1,590 $ (US Dollar) แรงบันดาลใจมาจากต้นกฐิน แต่ได้ปรับมุมมองต้นกฐินมามองจากด้านบน (Top View) ภาพที่ออกมา จึงได้ในลักษณะสมมาตรแบบรัศมี ชุดสียังคงเป็นชุดสีเดียวกับภาพ ชื่อ “ต้นกฐิน” เส้นมีลักษณะเหมือนเส้นสานของร่างแห ตาข่าย รังนก ใยแมงมุม

Categories: gallery | Add a Comment
ชื่อ 'กฐิน : Katin' ค.ศ. 2011

Price:1,590 $ (US Dollar) แรงบันดาลใจมาจากต้นกฐินที่คนไทยใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์ สวรรค์ และนรก คนไทยจะประดิษฐ์ต้นกฐินด้วยการนำต้นไม้ตามขนาดที่ต้องการมาพันกระดาษสีสันสดใสแขวนประดับด้วยสิ่งของที่ตนเองต้องการ และสิ่งของที่คิดว่าญาติ  ผู้ล่วงลับของตนเองต้องการ เพื่อเตรียมเสบียงไปไว้ใช้ในอนาคตในยามที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการส่งสิ่งที่ปรารถนาเหล่านั้นไปให้ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว จากความเชื่อดังกล่าว จึงเลือกนำความเชื่อของไทยเกี่ยวกับต้นกฐินมาใช้เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่าต้นกฐินนี้ได้สื่อถึงความกลัวและความปรารถนาของตนเองและคนไทยทั่วไป เพราะคนไทยส่วนใหญ่ที่ทำบุญกฐิน เนื่องจากกลัวว่าตนจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ ผู้คนเหล่านั้นจึงใส่ความปรารถนาของตนเองไปในต้นกฐิน แนวคิดของต้นกฐินนี้ตรงกับแนวคิดที่ผู้วิจัยต้องการสื่อความหมาย คือ กลัวจะไม่ได้ใน สิ่งที่ปรารถนา กลัวจะได้ในสิ่งที่ไม่ปรารถนา

Categories: gallery | Add a Comment

]

Categories: gallery | Add a Comment

โดย สมาพร คล้ายวิเชียร ภาพ Katin Tree ค.ศ.2010 ผลงานจิตรกรรม เทคนิค Digital Painting ขนาด 90 x 90 cm ผลงาน สมาพร คล้ายวิเชียร (Samaporn Clayvichien) แนวคิดมาจากความกลัว และความปรารถนาของคน คนส่วนใหญ่กลัวว่าตนจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ คนเหล่านั้นจึงใส่ความปรารถนาของตนเองลงไปในต้นกฐิน โดยเชื่อว่าต้นกฐินนี้จะเป็นสื่อของการเตรียมเสบียงไปไว้ใช้ในอนาคตของตนเอง หรือเป็นการส่งสิ่งที่ปรารถนาเหล่านั้นไปให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

Categories: gallery | Add a Comment

วาดเส้นโดย สมาพร คล้ายวิเชียร ข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอำนาจของพระธรรม อำนาจของพระสังฆเจ้า พระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เสื้อบ้านเสื้อเมือง ได้ดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ในหลว ง) ทรงหายพระประชวรในเร็ววันด้วยเทอญ

Categories: gallery | Add a Comment

ผลงานภาพพิมพ์ของสมาพร คล้ายวิเชียร Printmaking of Samaporn.C