ชื่อ 'กฐิน : Katin' ค.ศ. 2011 ขนาด 90x90 cm เทคนิค MIXED MEDIA PAINTING

Price:1,590 $ (US Dollar)

แรงบันดาลใจมาจากต้นกฐินที่คนไทยใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์ สวรรค์ และนรก คนไทยจะประดิษฐ์ต้นกฐินด้วยการนำต้นไม้ตามขนาดที่ต้องการมาพันกระดาษสีสันสดใสแขวนประดับด้วยสิ่งของที่ตนเองต้องการ และสิ่งของที่คิดว่าญาติ  ผู้ล่วงลับของตนเองต้องการ เพื่อเตรียมเสบียงไปไว้ใช้ในอนาคตในยามที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการส่งสิ่งที่ปรารถนาเหล่านั้นไปให้ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว จากความเชื่อดังกล่าว จึงเลือกนำความเชื่อของไทยเกี่ยวกับต้นกฐินมาใช้เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่าต้นกฐินนี้ได้สื่อถึงความกลัวและความปรารถนาของตนเองและคนไทยทั่วไป เพราะคนไทยส่วนใหญ่ที่ทำบุญกฐิน เนื่องจากกลัวว่าตนจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ ผู้คนเหล่านั้นจึงใส่ความปรารถนาของตนเองไปในต้นกฐิน แนวคิดของต้นกฐินนี้ตรงกับแนวคิดที่ผู้วิจัยต้องการสื่อความหมาย คือ กลัวจะไม่ได้ใน สิ่งที่ปรารถนา กลัวจะได้ในสิ่งที่ไม่ปรารถนา

Leave a Reply