เทพประจำวันพฤหัสบดี

 

พระพฤหัสบดี เป็นครูแห่งเทวดาทั้งหลาย พระศิวะเจ้าได้สร้างพระพฤหัสบดีขึ้นมา โดยนำฤษี 19 ตน มาป่นให้ละเอียดเป็นผง ห่อด้วยผ้าสีเหลือง ร่ายพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ห่อผ้านั้นก็กลายเป็นพระพฤหัสบดี เทพบุตรผู้ปรากฎเป็นฤาษี ทรงกวางเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันตก เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ มักทำอะไรด้วยความระมัดระวัง สุขุม รอบคอบ เมตตาปรานีต่อผู้อื่น เป็นมิตรกับพระอาทิตย์ และเป็นศัตรูกับพระจันทร์ สัญลักษณ์เลข 5 มีกำลังพระเคราะห์เป็น 19 เป็นครูของเทพทั้งหลาย จึงนิยมทำพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดี #แรงบันดาลใจจากเทวดาประจำวันเกิดจากโหราศาสตร์ไทย #bingai

พระธาตุอินแขวน


พระธาตุอินแขวน เมียนม่า: Kyaiktiyo Pagoda / Golden Rock PagodaMyanmar
เดินทางไปเที่ยวประเทศเมียนม่า ประมาณ 4 ปีที่แล้ว บรรยากาศงดงามมากในวันนั้นฝนตกหนัก
จึงทำให้ได้ภาพบรรยากาศพระธาตุอินแขวงที่มีหมอกปกคลุม

การวิจัยสร้างสรรค์ : ตัวแต่งฝัน (Dream Work)


0.0_บทความนเรศวรวิจัย 12

C-content_NU12


กับดักฝัน