ชื่อ 'กฐิน : Katin' ค.ศ. 2011
ขนาด 90×90 cm เทคนิค MIXED MEDIA PAINTING Price:1,590 $ (US Dollar)

Leave a Reply