วิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง ชั่วขณะจิต เทคนิค Drawing ขนาด 90×1200 cm
แนวคิด :งานวิจัยสร้างสรรค์ของเรา เป็นการบันทึกการอยู่กับตัวเอง ไม่ส่งใจออกนอก หรือการหาเครื่องมือสร้างความสุขด้วยเอง

Leave a Reply