โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

Eugene_Delacroix-Nadar

เออแซน เดอลาครัว เป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศสที่มีความสำคัญมากของศิลปะลัทธิโรแมนติก เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ 1798 ซึ่งลือกันว่าเป็นบุตรนอกสมรสของรัฐบุรุษฝรั่งเศสชาร์ลส์ ตาเรย์รองด์ (Charles Talleyrand) เพราะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกัน

เดอลาครัว มักวาดภาพเกี่ยวกับความทารุณ โหดร้าย ความรุนแรง รวมถึงการต่อสู้และการล่าสัตว์ เพื่อให้สามารถรู้จักและเข้าใจถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะของ เดอลาครัว ผู้เขียนจึงได้เลือกภาพ Monk at Prayer มาใช้บรรยายถึงแนวคิด ลักษณะเฉพาะ และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเดอลาครัว

1_Drawing_ Euge`ne Delacroix2

ภาพ Monk at Prayer ขนาด 9.5 x 16.9 เซนติเมตร เขียนขึ้นในปี ค.ศ.1821 ซึ่งเป็นภาพ วาดเส้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักบวชกำลังสวดมนต์ภาวนา ด้วยท่าทางที่เกือบนอนราบลงกับพื้น มือทั้ง สองข้างประสานกันใช้ข้อศอกตั้งบนแท่นที่สูงขึ้นมาเล็กน้อยประคองศีรษะเอาไว้ ใบหน้าซบลงบนซอก แขนมีเสื้อคลุมปกปิดใบหน้าเอาไว้ส่วนใหญ่ ส่วนขาจัดวางท่าทางให้ขาล่างงอทำมุมประมาน 90 องศา ขาข้างบนงอเหยียดไปข้างหลัง

กลวิธีที่ใช้เป็นการวาดเส้นด้วยดินสอบนกระดาษลายตาข่ายสีเทาอ่อน ซึ่งจะเห็น ลายตาข่ายเมื่อส่องดูกับแสง ในภาพมีการใช้เส้นอย่างอิสระให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยเส้นโค้ง ใช้การแรเส้นเงาขนาน (Hatching) และการแรเส้นเงาขวาง (Cross Hatching) ตามน้ำหนัก อ่อนแก่ของแสงเงาที่ตัดกันอย่างชัดเจน ผสมผสานกับการระบายสีทับกันแล้วเน้นแสงด้วยสีขาว อีกทั้งยังมีการเน้นระหว่างรอยต่อของรูปและพื้น ภาพนี้จึงดูมีพลัง เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว อันเนื่องมาจาก เส้นแรเงาและการให้น้ำหนักในภาพ

ผลงานของเดอลาครัว

Lion devorant un cheval
Lion devorant un cheval
Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume
Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume
Study of a Man, Soldiers and a Dog.
Study of a Man, Soldiers and a Dog.

delacroix_tetesdelionnes

Faust and Mephisto
Faust and Mephisto
Orphan Girl in a Cemetery
Orphan Girl in a Cemetery

Leave a Reply