โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

Daumier1

โอโนเร โดมิเย (Honore Daumier ค.ศ. 1808-1879) เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1808 ที่มาร์ซาลซูเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส บิดาของโดมิเย เป็นช่างทำกระจก ตอนเด็กเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นกวี แต่เมื่อโตขึ้นกลับปรากฏแววความเป็นศิลปินมากกว่า โดมิเย มีชื่อเสียงอย่างมากในการวาดภาพล้อเลียนและการ์ตูน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านกลวิธีการพิมพ์แม่พิมพ์หิน เรื่องราวที่โดมิเยวาดมักวาดภาพเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม ทางสังคม ล้อชีวิตการโกงกินของนักการเมือง ระบบยุติธรรม ผู้พิพากษา ทนายความ หมอ นักธุรกิจ ดารา ชนชั้นกลาง ตลอดจนกษัตริย์ ผู้เขียนจึงได้เลือกภาพ Three Men Laughing มาใช้บรรยายถึงแนวคิด ลักษณะเฉพาะ และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของโดมิเย

Daumier

ภาพ Three Men Laughing ขนาด 70 x 85 มิลลิเมตร เขียนขึ้นในปี ค.ศ.1821 ซึ่งเป็นภาพ วาดเส้นใบหน้าของผู้ชาย 3 คน กำลังหัวเราะ จัดภาพให้จุดสนใจอยู่ตรงกลางภาพ ส่วนจุดรองลงไป จะจัดให้อยู่ด้านหลัง โดยถูกทับด้วยรูปใบคนที่อยู่ระยะหน้าสุด ซึ่งเป็นการสร้างมิติในภาพให้เกิด ระยะใกล้ไกล

กลวิธีที่ใช้เป็นการวาดเส้นด้วยปากกาและพู่กันป้ายหมึกดำบนกระดาษสีครีม แบบเปียกบนเปียก แรเงาเป็นชั้นๆ ทับซ้อนกับด้วยน้ำหนักอ่อนและน้ำหนักกลางบนพื้นกระดาษ จากนั้นเน้นรูปร่างรูปทรงด้วยเส้นปากกาที่ลื่นไหลอย่างอิสระบนน้ำหนักของหมึกดำที่ระบายไว้ก่อนแล้ว

ผลงานศิลปะของโดมิเย

Image of Sappho
Image of Sappho
Beautiful Narcissus
Beautiful Narcissus

artwork_images_423903488_287334_honore-daumier

450

Leave a Reply