โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

P3150020


15.03.09 วันที่แรกของการไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ป่นของพวกเรา (นิสิต ป.เอก รุ่นที่ 1 ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีกำหนดการศึกษาดูงานในวันนี้พวกเราได้เดินทางไปตามตารางเวลาอย่างเคร่งครัด คือเริ่มตั้งแต่ 06.15-18.00 น. (ช้าบางนิดหน่อยตามนิสัยคนไทย ที่คนญี่ป่นกลุ่มใจและกังวลกับการรักษาเวลาของพวกเรามาก)

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport) เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่เกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโอซากา นอกชายฝั่งเมืองเซ็นนัง จังหวัดโอซากา ญี่ปุ่น มักถูกเรียกในภาษาอังกฤษว่า Osaka Airport หรือท่าอากาศยานโอซากา ออกแบบโดยสถาปนิก Renzo Pino เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2537 โดย ในระหว่างปีงบประมาณ 2005 (พ.ศ. 2548) ท่าอากาศยานแห่งนี้มีเที่ยวบินเข้าและออก 112,579 เที่ยว ในจำนวนนี้มี 72,251 เที่ยวเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ และอีก 40,328 เที่ยวเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ มีผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 16,428,399 คน โดยเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 11,139,336 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 5,289,063 คน (www.wikipedie.com)

One Reply to “Japan 14-22 Mar 09”

 1. hi GOB
  can u remember me??sorry for contact u very late..i am pii EVE for yamamoto school…

  thnak for yr nice present for my wedding..it was pity that i dint meet u ..but hope we can meet again,u can reach me at
  anchaleeteacher@hotmail.com

  anyway it seem u doing well,,keep go ahead..and hope u graduate yr doctore degree soon …

  keep in touch

  pii eve

Leave a Reply