โดย สมาพร คล้ายวิเชียร

ภาพเหมือนไมเคิลแอนเจโล วาดโดยเดลีนี เด วอลเดอร์ลา (Daniele da Volterra)
ภาพเหมือนไมเคิลแอนเจโล วาดโดยเดลีนี เด วอลเดอร์ลา (Daniele da Volterra)

ไมเคิลแอนเจโล หรือ มิเกลันเจโล บูโอนาร์โรตี (Michelangelo Buonarroti ค.ศ.1475 – 1564) เกิดวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1475 ที่หมู่บ้านคาเปรเซ่ เมืองคาสเซ็นติโน รัฐฟลอเรนซ์ บิดาเป็นข้าราชการและสืบเชื้อสายมาจากตระกูลผู้ดีเก่าแก่ของฟลอเรนซ์ เมื่ออายุ 13 ปี ไมเคิลแอนเจโล ได้มอบตัวเป็นศิษย์เข้าศึกษาการวาดภาพกับโดเมนิโก กีย์ลันไดโอ (Domenico Ghirlandaio) จิตรกรคนสำคัญของฟลอเรนซ์ เขาศึกษายังไม่ทันจบหลักสูตรก็ลาออกย้ายเข้าไปเรียนวิชาประติมากรรมที่เขารักและหลงใหลที่อุทยานประติมากรรมของเจ้าชายโลเร็นโซ และศึกษาวิชาวาดเส้น แกะสลัก ปั้น จิตรกรรมที่นี่ จนกระทั่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นได้ทั้งจิตรกร ประติมากร สถาปนิก กวีและวิศวกร ที่ได้รับการยกย่องอย่างมากในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือเรอนาซอง

เพื่อเป็นการศึกษากระบวนการวาดภาพของไมเคิลแอนเจโล ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เขียนจึงได้นำภาพ The Libyan Sybil ที่ไมเคิลแอนเจโล ได้ทำการศึกษาถึงลักษณะการจัดวางองค์ประกอบ ลักษณะของกล้ามเนื้อ ด้วยกลวิธีการวาดเส้นก่อนที่จะนำไปวาดเป็นผลงานจิตรกรรม

The Libyan Sybil ผลงาน Michelangelo Buonarroti
The Libyan Sybil ผลงาน Michelangelo Buonarroti

ภาพศึกษารายละเอียดของภาพ The Libyan Sybil ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Metropolitan Museum of Art เป็นภาพวาดเส้นที่ไมเคิลแอนเจโลวาดเพื่อศึกษารายละเอียดทางกายวิภาคของคน ลักษณะของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น มือ เท้า ใบหน้า ตลอดจนลักษณะการแสดงกิริยาอาการเคลื่อนไหว ลักษณะการบิดตัวของกล้ามเนื้อ กระดูก ก่อนที่จะนำไปวาดเป็นภาพจิตรกรรม ซึ่งเป็นภาพรูปคนที่มีร่างกายล่ำสันบึกบึนเต็มไปด้วยปริมาตร เช่น แผ่นหลังของหุ่นในภาพนี้แสดงให้เห็นว่า รูปทรงรูปไข่ของซี่โครง กล้ามเนื้อ สะบักและอื่นๆ จมติดอยู่ในโครงสร้างใหญ่ของแผ่นหลังทั้งหมด ไมเคิลแอนเจโลแรเงารูปทรงเหล่านี้ให้คล้อยตามแสงเงาของโครงสร้างใหญ่ได้อย่างประสานกลมกลืน โดยเขาได้แสดงให้เห็นถึงความงามในทัศนคติของบุรุษเป็นความงามอันเต็มไปด้วยพลังอำนาจ มีความหนักแน่น รุนแรงและสง่างาม

สำหรับกลวิธีที่ไมเคิลแอนเจโลใช้ในการวาดเส้น เพื่อศึกษารายละเอียดของภาพ The Libyan Sybil นั้น เป็นการวาดด้วยสีชอล์กแดงหรือสีแซงกวิน โดยใช้การแรเส้นเงาขนาน (Hatching) ที่แรเงาด้วยเส้นลากขนานกันถี่ๆ ในบริเวณเดียวกันซ้ำๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นทักษะทางการวาดเส้นของเขาได้เป็นอย่างดี เพราะการแรเงาที่ต้องอาศัยน้ำหนักมือที่มีความแม่นยำ น้ำหนักเท่าๆ กัน เพื่อให้ได้เส้นเงาที่มีน้ำหนักเท่ากันเป็นระบบ

ไมเคิลแอนเจโล เป็นผู้ยกระดับฐานะของงานวาดเส้น ซึ่งในอดีตถูกมองว่าเป็นผลงานต่ำต้อย เป็นเพียงแค่บันไดหรือเป็นเพียงแค่ทางผ่านของจิตรกรรมหรือประติมากรรมเท่านั้น แต่เขาได้สร้างให้มันมีคุณค่าสูงส่งทัดเทียมกับจิตรกรรมและประติมากรรม

Leave a Reply